Search This Blog

Sunday, January 10, 2010

PTL or Halleluja

Most all my favorite singers sing either PTL or Halleluja, and they sing it like they mean it. That is why I love them.

Molly Sandén

Det finns en sång som säger allt
Som värmer när det blåser kallt
Som lockar dig att gråta eller jubla
Den har någonting som griper tag
Och leder dig från natt till dag
Och plötsligt vill du sjunga "Hallelujah"

There is a song that says it all
That warms you when the wind is cold
That lets you either weep or rejoice
It has something that grabs hold
And leads you from night to day
And suddenly you want to sing "Hallelujah"

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Den visar att vi hör ihop
Som ett försiktigt glädjerop
Förenar det oss i det bitter-ljuva
Det liv vi måste klara av
Och allt vi tog och allt vi gav
Så vi kan våga ropa "Hallelujah"

It shows that we belong together
Like a gentle shout of joy
It unites us in what is bitter-lovely
The life we have to make it through
And all we took and all we gave
So that we can dare to shout "Hallelujah"

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Det är en sång om enkelhet
Det lilla som vi alla vet
Den talar till det vackra och det fula
Den badar oss i månens sken
Så skjälvande men ändå ren
Ett sprucket men ett vackert hallelujah

It is a song of simplicity
The little things we all know
It speaks to the beautiful and the ugly
It bathes us in the light of the moon
So trembling, but still clean
A broken, but a beautiful hallelujah

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Och alla drömmar vi har drömt
Det vackra som vi nästan glömt
Finns kvar och vi kan inte längre ljuga
Du ropar och man hör din röst
Du hör ett ord som ger dig tröst
Ett naket och ett enkelt hallelujah

And all the dreams we've dreamed
The beauty we've almost forgotten
Is still there, and we can no longer lie
You call out and one hear's your voice
You hear a word that gives you comfort
A naked and a simple hallelujah

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah
Hallelujah

Hallelujah
(Hallelujah)
Hallelujah
Hallelujah

Katherine Jenkins

Brolle & Linda Bengtzing

Lina Hultén
Halleluja

No comments:

Post a Comment