Search This Blog

Tuesday, January 19, 2010

Kärleken Är

Här, i den stilla gryningen = Here, in the quiet dawn
Kan jag känna, allting andas, igen = I can feel things breathing, again
Dom tunga molnen, Dom = heavy clouds;
drev iväg med vindarna = ran away with the winds
Inga tårar, ifrån himlen, = No tears from heaven,
blir till regn = becomes the rain
Vi, hör orden i en sång,som = We hear the words of a song, which
finns kvar här i våra hjärtan = remain here in our hearts
Nu, i lugnet efter storm = Now, in calm after storm

En ängel flög förbi = An angel flew by
Mot himmelen så fri = In the sky so free
Men hon lämnade sitt leende, = But she left her smile,
på vår jord = on earth
Som en sol som värmer oss = As the sun heats us
Som ett himmelskt stjärnebloss = As a celestial starry torches
Så vi kan betrakta livets skeende, = So we may consider the life course of events,
med en tro = with a belief
Kärleken är = Love is

Och när natten sänker sig = And when night descends
Är vi trygga i varandras andetag Are we safe in each other's breath
En vind, som smyger sig hit in, = A breeze, which creeps in here,
bär en doft utav vilda rosor = carries out the scent of wild roses

En ängel flög förbi = An angel flew by
Mot himmelen så fri = In the sky so free
Men hon lämnade sitt leende, = But she left her smile,
på vår jord on earth
Som en sol som värmer oss = As the sun heats us
Som ett himmelskt stjärnebloss = As a celestial starry torches
Så vi kan betrakta livets skeende, = So we may consider the life course of events,
med en tro = with a belief
Kärleken är = Love is

Oohh... Oohh ... Aahhh... Aahhh ... Ohh Ohh

En ängel flög förbi, = An angel flew by,
Mot himmelen så fri = In the sky so free
Men hon lämnade sitt leende, = But she left her smile,
på vår jord = on earth
Som en sol som värmer oss = As the sun heats us
Som ett himmelskt stjärnebloss = As a celestial starry torches
Så vi kan betrakta livets skeende, = So we may consider the life course of events,
med en tro = with a belief
Att kärleken är = That love is

Note: There is a better translation in my 15 Jan 2010 post called, Jag ser en leende i ögonen även när de är stängda! It is in the video.

No comments:

Post a Comment