Search This Blog

Friday, January 15, 2010

Något Saknas

Något saknas ....
När du surfar på Internet snarare än i verkligheten.

Något saknas ...
När du ser en logotyp och och och kan inte se in i hjärtat av dess designer.

Något saknas ...
När någon du älskar inte vet redan innan du berätta.

Något saknas ...
När du hoppar inte i luften.

Något saknas ...
När dina vänner hoppar inte.

Något kommer att saknas alltid,
Om du uppfyller inte dina hemliga drömmar om sommaren 2010.


© 2010 John W. Camery

No comments:

Post a Comment