Search This Blog

Friday, January 15, 2010

Motivation to learn the language, PTL

Why won't they sing in English?

Mina Absoluta Favoriter!


Vårvindar Friska

Vårvindar friska leka och viska
lunderna kring likt älskande par.
Strömmarna ila, finna ej vila
förrän i havet störtvågen far.
Klappa mitt hjärta, klaga och hör,
vallhornets klang bland klipporna dör.
Strömkarlen spelar, sorgerna delar
vakan kring berg och dal.

Hjärtat vill brista! Ack, när den sista
gången jag hörde kärlekens röst:
avskedets plåga, ögonens låga,
mun emot mun och klappande bröst.
Fjälldalen stod i grönskande skrud,...

No comments:

Post a Comment