Search This Blog

Saturday, February 6, 2010

Falun eller Faluån

Which came first?

Hint:
Namnet Faluån är något omstritt då man tvistar om det är ån som givit namn åt staden eller staden som givit namn åt ån.

No comments:

Post a Comment