Search This Blog

Saturday, November 7, 2009

My Surfing Song

"Jag vill ha en egen stor-våg"

Vers 1:
Du har då aldrig trott på tårar
Det passar inte för en karl
Om man är över femton vårar
finns inga känslor kvar
Kan du förstå två våra kinder
Dom torkar lika snabbt igen
Man rår ej för att tårar rinner
När man har mist sin vän


Refräng:
Jag vill ha en egen stor-våg som jag kan åka till
Där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag kan sitta på min stor-våg
Och göra vad jag vill
Där stannar jag tills allting ordnat sig


Vers 2:
Du tror du vet hur allt ska vara
Du vet när allting passar sig
Utom när jag ska förklara
hur jag känner mig
Du bryr dig inte om mig mera
Och det har tagit mig så hårt
Du kan väl inte acceptera
Att någonting är svårt


Refräng:
Jag vill ha en egen stor-våg som jag kan åka till
Där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag kan sitta på min stor-våg
Och göra vad jag vill
Där stannar jag tills allting ordnat sig


English Translation by GOOGLE:
Du har då aldrig trott på tårar = You have never believed in tears,
det passar inte för en karl = it is not suitable for a man
Om man är över femton vårar = If you are over fifteen complicate
finns inga känslor kvar. = There are no feelings left.

Kan du förstå två våta kinder, = Can you understand two wet cheeks,
de torkar lika snabbt igen = they dry as fast again
Man rår ej för att tårar rinner, = One fault not to tears flow,
när man har mist sin vän. = when one has lost his friend.

Jag vill ha en egen stor-våg, jag kan åka till = I want our own big wave , I can go to
Där jag kan glömma att du lämnat mig = Where I can forget that you left me
Jag kan sitta på min stor-våg och göra vad jag vill = I can sit on my big wave and do what I want
Där stannar jag tills allting ordnat sig. = Where I stay until everything is okay.

Du tror du vet hur allt ska vara, = You think you know how things should be,
du vet när allting passar sig = you know where everything fits itself
Utom när jag ska förklara, = Except when I'm going to explain,
hur jag känner mig. = how I feel.

Du bryr dig inte om mig mera, = You do not care about me more,
och det har tagit mig så hårt = and it has taken me so hard
Du kan väl aldrig acceptera, = You can never accept,
att någonting är svårt. = that something is difficult.

Jag vill ha en egen stor-våg, som jag kan åka till = I want our own big wave, which I can go to
Där jag kan glömma att du lämnat mig = Where I can forget that you left me
Jag kan sitta på min stor-våg och göra vad jag vill = I can sit on my big wav and do what I want
Där stannar jag tills allting ordnat sig. = Where I stay until everything is okay.

Jag vill ha en egen stor-våg, jag kan åka till = I want our own big wave, I can go to
Där jag kan glömma att du lämnat mig = Where I can forget that you left me
Jag kan sitta på min stor-våg och göra vad jag vill = I can sit on my big wave and do what I want
Där stannar jag till allting ordnat sig. = I stopped everything to be okay.

No comments:

Post a Comment