Search This Blog

Friday, November 20, 2009

The best from Frizon, songs and lyrics

Allihopa.

Din nåd är allt jag behöver
Din nåd är allt jag behöver

I Kristi kraft vill jag släppa mitt försvar
lägga ner mitt allt tills det bara är Du kvar
I min svaghet visar Du för mig
att styrkan som jag har kommer från dig

Halleluja
Jag är omfamnad av din nåd
Halleluja
Jag är omfamnad av din nåd

I Din närhet, I Din närhet
I Din närhet ,I Din närhet
Där vill jag va, Där vill jag va Gud
vid Ditt hjärta, i Din närhet varje dag


I Din närhet, I Din närhet
I Din närhet ,I Din närhet
Där förvandlas jag, Där förvandlas jag
Vid Ditt hjärta, I Din närhet, varje dag

I Din närhet, I Din närhet
I Din närhet ,I Din närhet
Där jublar jag, Där jublar jag
Vid Ditt hjärta, I din närhet, varje dag

Där vill jag va, där vill jag va Gud
Vid ditt hjärta, I Din närhet, varje dag

Vi vill se Gud
Glödhet är Guds närhet, Hans härlighet brinner över oss
Han vill låta elden falla ner över dem som ropar och ber
Vi vill se Gud
Vi vill se Gud i detta land
Herre kom nu! Sätt vart hjärta i brand
Ifrån norr till söder, en förväntan som glöder
ifrån väster till öster, hörs ett rop från tusen röster
och man ber
Vi vill se Gud

Jesus jag älskar dig ( 4 x )

Du är den som skapat både himmel och jord
Med din hand du formade mitt liv i min mor
Därför vill jag tacka för vart andetag
Allt det sköna som du gör från dag till dag

Jesus jag älskar dig ( 8 x )

Du är den som skapat både himmel och jord
Med din hand du formade mitt liv i min mor
Därför vill jag tacka för vart andetag
Allt det sköna som du gör från dag till dag

Lovsång - Så Stor är vår gud
Vår konungs majestät klädd i härlighet
må jorden glädja sig, jorden glädja sig
i ljus han sveper sig
och mörkret gömmer sig
och skälver för hans röst
skälver för hans röst


Så stor är vår Gud
sjung med mig
så stor är vår Gud
och alla ska se hur stor Gud är

I evighet han är
och våra liv han bär
i sin starka hand
i sin starka hand

Helig treenighet
fader ande son
stark i ödmjukhet
stark i ödmjukhet

Så stor är vår Gud
sjung med mig
så stor är vår Gud
och alla ska se hur stor Gud är

Hans namn står över allt
värdig allt vårt lov
vi ropar ut
vår Gud han är stor

Du ser igenom. Du ser förbi
Allting jag skapat och försökt bli
Mitt liv är en öppen bok i Din hand
Ändå måste jag komma, ändå måste jag fram
Du väckte min längtan. Du sa mitt namn
Jag blir aldrig densamme och ett är nu sant

Utan Dig blir hösten för alltid kvar
Utan Dig blir frågorna aldrig svar
Utan Dig är livet ett iskallt hav
Utan Dig utan Dig
Du är liv pulserande inom mig
Varje andetag beror på Dig
Du är vårvinden som omger mig
Mitt liv är ingenting utan Dig

No comments:

Post a Comment