Search This Blog

Thursday, October 21, 2010

Swedish Lession

This post is just exercise to say something in Swedish. Chitchat. Whatever comes to mind. Vardagsmat. Warning: I am just learning Swedish, so it will probably not make much sense.

Tjena! Jag heter Camery, den varmaste namn i den walesiska språket. Jag älskar när Katherine Jenkins, min favorit sångare, säger "Kom igen, Cymraeg!" Att få folk att sjunga om sin kärlek till gamla Cymry. Mitt namn är Kammerer på svenska och tyska. För länge sen, det var Camerer på latin. Dess etymologi är från platsen fortfarande kallas Cambria. Jag talar inte svenska, i alla fall ingen som vill höra min röst. När någon blockerar mig på Facebook, jag vill säga, "Snälla, gå inte förbi!", Men jag vet att de inte förstår svenska. Jag undrar ofta hur man säger det i engelska, mitt modersmål. Jag vet ingen sådan idiomatiskt uttryck på engelska för detta. Ändå vår tystnad säger åt dem att gå och kasta oss ut ur deras hjärtan.

The words must mean something different from what I feel in my soul.
According to Google, it translates into the following nonsense:
Howdy! My name Camery, the hottest name in the Welsh language. I love when Katherine Jenkins, my favorite singers, saying "Come on, Cymraeg!" To get people to sing about his love for old Cymry. My name is Kammerer in Swedish and German. Long ago, it was Camere in Latin. Its etymology is from the site still known as Cambria. I do not speak Swedish, in all cases no one wants to hear my voice. When someone is blocking me on Facebook, I want to say, "Please, Do not bypass," But I know they do not understand Swedish. I often wonder how to say it in English, my native language. I know no such idiom in English for this. Yet our silence tells them to go and throw us out of their hearts.

Du kan inte säga att jag inte prova, men jag får några positiva resultat!

No comments:

Post a Comment