Search This Blog

Saturday, January 26, 2013

saknar dig nu

Sometimes Google Translate has trouble with the simplest things.  Below is my translation of the lyrics. I hope I did better than Google Translate.


Får jag berätta                 =  May I recount
säga som det är               =  saying it like it is?
Orkar du lyssna                =  Manage to listen
fast det är för sent           = even though it is too late.
Allting som hände             = Everything that happened,
hände mig för fort             = happened to me too fast.
Allt som jag kände            = Everything I felt,
blev alldeles allt för stort  = was just to much.
Alldeles för stort               = Far too much.

Men jag saknar dig nu                             = But I miss you.
Ja, jag saknar dig nu                               = Yes, I miss you now.
Och jag vet, du vaknar nån annanstans = And I know, you wake up somewhere else
i en annan stad i nån annan famn          = in another city, in somebody else's arms.
Men jag saknar dig nu                            = But I miss you now
när allt är slut                                          = that everything is over.

Jag bar på en längtan    = I have a longing
bort ifrån mig själv          =  to get away from my self.
Jag behövde din styrka  = I needed your strength.  
Jag behövde din hjälp    = I needed your help.
Kärleken vet jag             = The love I know
mycket lite om                 = very little about.
Men du kom mej nära     = But you got me close,
närmare än nån             = closer than anyone.
närmare än nån             = Closer than anyone.

Och jag saknar dej nu…. = And, I miss you now..

Sommar’n är över            = Summer is over. 
Luften har bli’tt sval         = The air has been cool.
Träden står nakna           = The trees are bare.
Sikten är så klar               = Visibility is so clear.
Snart kommer vinter         = Soon winter is coming,
mörker, is och snö            = darkness, ice and snow.
Minnena vissnar               = memories fade
Sen så ska dom dö           = and are slowly lost.
Sen så ska dom dö           = and are slowly lost.

Och jag saknar dej nu…    = And, I miss you now... 


No comments:

Post a Comment