Search This Blog

Friday, January 6, 2012

Mimmi och Mojje - vampyrernas återkomst

This is my Swedish lesson for today. Del 7 av 10. Anders och Robins jakt på spöket fortsätter. Tjejerna kommer allt närmre sanningen om huset och vem Buster är. De beslutar sig för att åka tillbaka till huset och rädda Mimmi. Mimmi%20&%20Mojje%20-%20vampyrernas%20%C3%A5terkomst%20del%207 Del 8 av 10. Mimmi och Mojje kommer på sanningen om Buster. Frågan är om de kommer kunna övertyga Lisa och stoppa greven för att lyckas med sina onda planer. Mimmi%20&%20Mojje%20-%20vampyrernas%20%C3%A5terkomst%20del%208 Del 9 av 10. Mimmi, Mojje och Lisa försöker uppehålla greven medan tjejerna snokar igenom hans kontor. Mimmi%20&%20Mojje%20-%20vampyrernas%20%C3%A5terkomst%20del%209 Sista delen. Del 10 av 10. Greven har boken och kan nu när som helst genomföra sin plan. Frågan är om Mimmi och Mojje kommer att lyckas stoppa honom. Mimmi%20&%20Mojje%20-%20vampyrernas%20%C3%A5terkomst%20del%2010

No comments:

Post a Comment