Search This Blog

Tuesday, February 12, 2013

Spring För Livet

At last, I found a translation of a Swedish song and did not have to do it myself.Spring För Livet - Run For Your Life

Du säger att du har förändrats / You say that you have changed
Att du aldrig menade att slå / That you never meant to hit
Du säger att allt har förändrats / You say that everything has changed
Om jag ville, så skulle jag förstå / If I wanted to, I would understand
Man skadar inte den man älskar /You don't hurt the one you love
Vilket du faktiskt säger att du gör Which you actually say you do

Jag lever med mina minnen / I live with my memories
Och sår som ingen kan se / And wounds that no one can see
Jag lever med mina minnen / I live with my memories
Försöka glömma är ingen idé / There's no point in trying to forget
Man skadar inte om man älskar / You don't hurt if you love
Vilket du faktiskt säger att du gör / Which you actually say you do

Spring för livet om det är dig kärt / Run for your life if it's dear to you
Att slå tillbaka, det är det inte värt / It's not worth hitting back
Du kan inte förändra, du kommer aldrig förstå / You can't change, you'll never understand
Det enda du kan göra är att gå / The only thing you can do is to walk away
Det enda du kan göra är att gå / The only thing you can do is to walk away

Du skadade hela mitt väsen / You hurt all of my being
Du sa att jag alltid gjorde fel / You said that I always did wrong
Du klagade på hela mitt väsen / You complained about all of my being 
Tills jag inte längre var hel / Until I wasn't complete anymore
Man skadar inte om man älskar / You don't hurt if you love
Vilket du faktiskt säger att du gör / Which you actually say you do 

Och jag älskar livet / And I love life
Det får du inte ta ifrån mig / You can't take that away from me
För om nu hat är motivet / Because if hatred is the motive
Så finns där inget hat hos mig / Then there is no hatred with me

No comments:

Post a Comment