Search This Blog

Thursday, April 5, 2012

Sträck Ut Din HandSträck Ut Din Hand  = Stretch Out Your Hand
by Thomas Di Leva

Sträck ut din hand och finn en hand i din = Stretch out your hand and find a hand
 in yours.
så gjorde jag och fann en hand i min. = So I did and found a hand in mine.
Sträck ut din hand. = Stretch out your hand.

Gåtfulla nord, du gör mig förundrad = Mysterious north, you make me amazed.
frihetens tid, lämnar märkliga spår. = Freedom's time, leaving strange tracks.
Ögon av sorg söker himmelens stjärnor = Eye of sorrow searching the stars of heaven
som sprider sitt ljus på den väg där vi går. = who spread their light on the road where we go.

Sträck ut din hand och finn en hand i din = Stretch out your hand and find a hand in yours.
så gjorde jag och fann en hand i min. = So I did and found a hand in mine.
Sträck ut din hand och bygg en mänsklig bro = Stretch out your hand and build a human bridge.
Vi bygger från land till land  = We build from land to land.
Så sträck ut din hand. = So stretch out your hand.

Öppna din famn för restan av världen = Open your arms to the whole world.
Du är en del av allt det som sker. = You are a part of everything that takes place.
Så sprid ut ditt ljus så som himmelens stjärnor = So spread out your light like the stars of heaven.
Ge av dig själv så som stjärnorna ger = Give of your soul as the stars give forth.

Sträck ut din hand och finn en hand i din = Stretch out your hand and find a hand in your.
Så gjorde jag och fann en hand i min = So I did and found a hand in mine.
Sträck ut din hand och bygg en mänsklig bro = Stretch out your hand and build a human bridge.
Vi bygger från land till land  = We build from land to land.
Så sträck ut din hand = So stretch out your hand.

Sträck ut din hand och finn en hand i din = Stretch out your hand and find a hand in yours.
Så gjorde jag och fann en hand i min = So I did and found a hand in mine.
Sträck ut din hand och bygg en mänsklig bro = Stretch out your hand and build a human bridge.

Vi bygger från land till land  = We build from land to land.

Så sträck ut din hand = So stretch out your hand.
Vi bygger från land till land  = We build from land to land.
Så sträck ut din hand = So stretch out your hand.

No comments:

Post a Comment