Search This Blog

Thursday, December 1, 2011

Cymry

Pan wyf ar goll a neb yn medru 'nghyrraedd Ar gefnfor gloes a'm calon yn trymhau Dynesaf at y grym sydd yn wastadol Y cariad rhad sy'n diosg unrhyw ofn Dyrchefir fi i mi gael rhodio'n dalsyth Dyrchefir fi i grwydro glannau oes Cryf rwyf fi pan rodiaf yn Dy gwmni Fe weli Di yr hyn na fedra Dyrchefir fi i mi gael rhodion dalsyth Dyrchefir fi i grwydo glannau oes Cryf rwyf fi pan rodiaf yn Dy gwmni Fe weli Di yr hyn na fedra ti

No comments:

Post a Comment